Обява

Създадена на Четвъртък, 12 Май 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-246/10.05.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на  17,18,19 и 20.05.2016г.  от 10,00 до 20,00 часа
ще проведе третиране на слънчоглед  с препарати „Експрес 50 СГ”  - карантинен срок 30 дни при доза 4 гр./дка.   
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители –  плевели.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Лесковец:
-    Масив 18, местност „ Триъгълника” – 179 дка
-    Масив 21, местност „Коритище” – 740 дка
Землище Оряхово:
-    Масиви 4 и 10, местност „Марков баир” – 300 дка
-    Масив 14, местност „Черковно” – 488 дка
-    Масив 15, местност „Велково” – 292 дка
-    Масиви 26,27,28,29, местност „Бреста”-1512 дка
-    Масив 42, местност „Бож. Кл” – 211 дка
-    Масив 54, местност „Под оборчето” – 142 дка
Землище Горни Вадин:
-    Масиви  38 и 39  – 350 дка


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018