Обява

Създадена на Четвъртък, 28 Април 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-41/26.04.2016г. от Детелин Р. Цветанов,  ЕТ „Мир” ЦД, с. Лесковец, ул. „Вихрен”№6  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 12 и 13.05.2016г.  от 06,00 до 11,00 часа  и от 18,30 до 22,00 часа
ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Солигор 425 ЕК”  - 80 мл./дка. карантинен срок 35 дни и „Суперсект Екстра” – 12 мл./дка. карантинен срок  7 дни.
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – брашнеста мана, фузариум, житна дървеница.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Лесковец:
-  Масив 12 /Бреста/ - 210 дка

                                                                ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-41/26.04.2016г. от Детелин Р. Цветанов,  ЕТ „Мир” ЦД, с. Лесковец, ул. „Вихрен”№6  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 12 и 13.05.2016г.  от 06,00 до 11,00 часа  и от 18,30 до 22,00 часа

ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Солигор 425 ЕК”  - 80 мл./дка. карантинен срок 35 дни и „Суперсект Екстра” – 12 мл./дка. карантинен срок  7 дни.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – брашнеста мана, фузариум, житна дървеница.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-         Масив 12 /Бреста/ - 210 дка

 

                                                                ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018