Обява

Създадена на Четвъртък, 28 Април 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-42/26.04.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 9,10 и 11.05.2016г.  от 06,00 до 11,00 часа и от 18,30  до 22,00 часа
ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Солигор 425 ЕК”  - 80 мл./дка. карантинен срок 35 дни и „Суперсект Екстра” – 12 мл./дка. карантинен срок  7 дни.
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители –  брашнеста мана, фузариум, житна дървеница.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Лесковец:
-    Масив 2, Масив 6, Масив 7, Масив 8 – 865 дка
-    Масив 22 – 603 дка
Землище Оряхово:
-    Масив 13 – 200 дка
-    Масив 31/Липов дол/ -  914 дка
-    Масив 37 и 38 /Торбовото/ - 1210 дка
-    Масив 48 /Крушата/ - 1001 зка
Землище Селановци:
-    Масив 75 и масив 375 – 352 дка
-    Масив 152 и масив 155 – 408 дка
-    Масив 144 и масив 148 -316 дка
Землище Долни Вадин
-    Масив 44 – 130 дка
Землище Горни Вадин
-    Масив 38, масив 39 и масив 40 – 1100 дка

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018