Обява

Създадена на Четвъртък, 28 Април 2016

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО


О Б Я В Я В А
СТАРТИРАНЕТО ОТ 25.04.2016г. НА
 П Р О Ц Е Д У Р И -   2016г. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА И ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА
ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”


ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА
Младежи до 29 г. ненавършени до 20.05.2016г., включително, завършили образованието си във висши учебни заведения и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, в зависимост от изискванията на работното място.
Подробна информация за:
    Квотите №1 и №2 за работните места в централните ведомства и в областните администрации;
    Процедури – 2016г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства и в областните администрации;
    Критерии за подбор на кандидати по Компонент 1 от Програма ”Старт на кариерата” за Процедури – 2016 г.

Ще получите в  стая № 1 , Дирекция "Бюро по труда" Оряхово.

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.
Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като безработни или заети.            

 Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 20.05.2016г.

Документите се подават лично.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018