СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21.04.2016 г.

Създадена на Четвъртък, 21 Април 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65


Работни места за специалисти с висше образование:

 Няма СРМ


Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

4 монтажник електрически елементи
1 фрезист – чл. 55в от ЗНЗ
1 бояджия, промишлени изделия – чл. 55в от ЗНЗ

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

2 общ работник;
1 снабдител, доставчик.

•    По схема „Обучения и заетост за младите хора”

свободни работни места:
 
1 работник, озеленяване
1 работник, строителството

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018