Обява

Създадена на Понеделник, 18 Април 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-34/15.04.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 20.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Секатор”, „Солигор ”, „Суми алфа” и „Силвет” с карантинен срок - дни.
Третирането се извършва срещу вредители: плевели, мана, дървеница.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Оряхово:
- Масив 47 -  1185 дка, местност „Букьовски път”   


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018