Обява

Създадена на Понеделник, 18 Април 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-33/15.04.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 24.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на слънчоглед  с препарати „Гардоприм плюс голд” с карантинен срок 0 дни.
Третирането се извършва срещу вредители: плевели.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Оряхово:
- Масиви 19-22 -  674 дка , местност „Каиша”,
- Масиви 24 и 25 – 1132 дка, местност „Букьовски път”.  


ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

вх.№СС-94-33/15.04.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

 че на 24.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на слънчоглед  с препарати „Гардоприм плюс голд” с карантинен срок 0 дни.

Третирането се извършва срещу вредители: плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

- Масиви 19-22 -  674 дка , местност „Каиша”,

-Масиви 24 и 25 – 1132 дка, местност „Букьовски път”.   

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018