СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 07.04.2016 г.

Създадена на Четвъртък, 07 Април 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  07.04.2016 г.

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

20 монтажник, електрически елементи;

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

2 общ работник.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018