Обява

Създадена на Сряда, 06 Април 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

Във връзка с изпълнение на Наредба №15 за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни и дезинфекционни дейности и на основание уведомително писмо вх. № СС-94-28/05.04.2016г. от Детелин Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че на 12, 13, 14.04.2016г.  от 18,30 до 22,00 часа  

ще проведе третиране на рапица с препарат „Протеус”  - при разходна норма от 50 мл./дка. и лебозол /течна тор за листно хранене/.
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – рапичен цветояд.
Препарата е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащ на третиране терен е в местност:
Землище Селановци:

-     Масив 69-Парцелите  –700 дка

                                                                                      ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018