Обява

Създадена на Понеделник, 04 Април 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-25/30.03.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 06.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 18,30 до 22,00 часа  ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Секатор”, „Солигор ”, „Суми алфа” и „Силвет” с карантинен срок ... дни.
Третирането се извършва срещу вредители: плевели, мана, дървеница.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Оряхово:
- Масив 23-341 дка „Папов чифлик”,
-Масив 43-830дка „Над ковачеля”,
-Масив 46-187 дка,
-Масив 49-354 дка,
-Масив 100 – 73 дка.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018