СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 31.03.2016 г.

Създадена на Петък, 01 Април 2016

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

20 монтажник, електрически елементи;

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

2 общ работник;
1 снабдител, доставчик

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018