СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.03.2016 г.

Създадена на Понеделник, 28 Март 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

10  монтажник, електрически елементи;

•    По схема „Обучения и заетост за младите хора”

свободни работни места:
 
1 работник, озеленяване

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018