Обява

Създадена на Сряда, 16 Март 2016

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-20/15.13.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 23, 24 и 25.03.2016г.  от 09,00 до 19,00 часа  
ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Секатор”  - 10 мл./дка. и „Фалкон” – 50 мл./дка
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели и  брашнеста мана.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:


Землище Лесковец:
-    Масив 2, Масив 6, Масив 7, Масив 8 – 865 дка
-    Масив 22 – 603 дка
Землище Оряхово:
-    Масив 13 – 200 дка
-    Масив 31/Липов дол/ -  914 дка
-    Масив 37 и 38 /Торбовото/ - 1210 дка
-    Масив 48 /Крушата/ - 1001 дка
Землище Селановци:
-    Масив 75 и масив 375 – 352 дка
-    Масив 152 и масив 155 – 408 дка
-    Масив 144 и масив 148 -316 дка
Землище Долни Вадин
-    Масив 44 – 130 дка
Землище Горни Вадин
-    Масив 38, масив 39 и масив 40 – 1100 дка
и вх.№СС-94-19/15.03.2016г. Детелин Р. Цветанов, ЕТ „Мир” ЦД, с. Лесковец, ул. „Вихрен”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 28,29 и 30 март 2016г. от 09,00 до 19,00 часа  ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Секатор”  - 10 мл./дка. и „Фалкон” – 50 мл./дка
Подлежащите на третиране терени са в местности:
-    Масив 12 /Бреста/ - 210 дка
                                                                                      ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018