СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.03.2016 г.

Създадена на Събота, 12 Март 2016

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

2 монтажник, електрически елементи;
14 работник, разсадопроизводство (зеленчуци);
1 шофьор, лекотоварен автомобил;

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 машинист пътностроителни машини;
2 общ работник;


•    По НП „КЛИО”

4 работник, поддръжка на пътища.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018