СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.02.2016 г.

Създадена на Петък, 19 Февруари 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

10 монтажник, електрически елементи;


•По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за стажуване:

2 електромонтьор;
1 специалист, продажби;


свободни работни места за обучение по време на работа:

1 машинист пътностроителни машини;
3 общ работник;
3 шлосер;
2 машинен оператор, металообработващи машини;

•По схема „Обучения и заетост на младите хора”

свободни работни места:

1 работник, строителството

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  19.02.2016 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование:

 

1 учител на деца с умствена изостаналост;

1 учител детска градина;

 

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

 

10 монтажник, електрически елементи;

 

·        По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

 

свободни работни места за стажуване:

 

2 електромонтьор;

1 специалист, продажби;

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 машинист пътностроителни машини;

3 общ работник;

3 шлосер;

2 машинен оператор, металообработващи машини;

 

·        По схема „Обучения и заетост на младите хора”

 

свободни работни места:

 

1 работник, строителството

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017