СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.02.2016 г.

Създадена на Петък, 12 Февруари 2016

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

10 монтажник, електрически елементи;

    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за стажуване:

2 електромонтьор;
2 специалист, продажби;

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 машинист пътностроителни машини;
3 общ работник;
3 шлосер;
2 машинен оператор, металообработващи машини;

    По Национална програма „Клио”

4 работник, поддръжка.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018