Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Създадена на Вторник, 13 Януари 2015

Брошура с предварителна информация за програмата

За контакти:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Св. Св. Кирил и Методий 17-19,
гр. София
www.mrrb.government.bg,
Секция "Обновяване на жилища"

 


 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018