Одобрени заповеди за изменение на ПУП - 2017 г.

Създадена на Понеделник, 24 Април 2017 Публикуване
Одобрени заповеди за изме
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019