Одобрени заповеди за изменение на ПУП - 2017 г.

Създадена на Понеделник, 24 Април 2017 Публикуване
Одобрени заповеди за изменение на ПУП - 2017 г.

Заповед № РД-08-16\19.04.2017г.

Заповед № РД-08-25\30.05.2017г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018