ПП-1 ОУ ,,Н.Й.Вапцаров‘‘

Създадена на Вторник, 13 Януари 2015

9037984 Публична покана с предмет: ,,Хранене на учениците от IIV клас в ОУ ,,Н.Й.Вапцаров‘‘ с.Селановци през календарната 2015 година“

Образци

Протокол

Договор

Договор за подизпълнение

Информация /плащане по договор/ главен изпълнител

Информация /плащане по договор 1/ подизпълнител

Информация /плащане по договор 2/ главен изпълнител

Информация /плащане по договор 2/ подизпълнител

Информация /плащане по договор 3/ главен изпълнител

Информация /плащане по договор 3/ подизпълнител

Информация /плащане по договор 4/ главен изпълнител

Информация /плащане по договор 4/ подизпълнител

Информация /плащане по договор 5/ главен изпълнител

Информация /плащане по договор 5/ подизпълнител

Информация /плащане по договор 6/ главен изпълнител

Информация /плащане по договор 6/ подизпълнител

Информация /плащане 7/ главен изпълнител

Информация /плащане 8/ главен изпълнител


 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024