ОП-03/2018

№ на поръчката в РОП: 00491-2018-0003: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, квота на Община Оряхово, съгласно утвърдени маршрутни разписания", по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:
Автобусна линия: Оряхово – Селановци в делнични дни с часове на тръгване от гр. Оряхово - 9.00 ч.; 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. и 17.15 ч.; от с. Селановци – 7.30 ч.; 9.20 ч.; 12.30 ч.; 14.30ч.; 16.40 ч."; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва:
Автобусна линия: Оряхово – Монтана с часове на тръгване от гр. Оряхово - 6.30 ч.; от гр. Монтана – 12.00 ч."

ОП-01/2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0001: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализация на работен проект за обект доизграждане на клетка №2 на РДНО - Оряхово"

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020