Покана №14/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Вторник, 07 Септември 2021

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: "Ремонт на ул. "22-ри септември" - участък "Бивша СБА" гр.Оряхово"

Покана с приложения/07.09.2021 г.

Образци/07.09.2021 г.

Протокол от работата на комисията/30.09.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/30.09.2021 г.

Договор с приложения/20.10.2021 г.

Обявление за възложена поръчка/20.10.2021 г.

Обявление за приключване на договор/04.11.2021 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024