Покана №8/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.

Създадена на Сряда, 23 Юни 2021

Покана по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Рамково споразумение № 05320 от 12.08.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Сключване на Рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово", за обект: "Ремонт на ул. "Искър" от №107 до №160 и от №109 до №148 с. Остров"

Покана с приложения/23.06.2021 г.

Образци/23.06.2021 г.

Протокол от работата на комисията/07.07.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/07.07.2021 г.

Договор/17.08.2021 г.

Обявление за възложена поръчка/17.08.2021 г.

Обявление за приключване на договор/04.11.2021 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023