ОП-19/2019

Създадена на Четвъртък, 05 Декември 2019

№ на поръчката в РОП: 00491-2019-0019: Процедура публично състезание с предмет: „Реконструкция и ремонт на административна сграда в гр.Оряхово, ул. „Андрей Чапразов" № 15, кв.33, имот №503.667, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност".

 Решение за откриване на процедура/05.12.2019 г.

Обявление за поръчка/05.12.2019 г.

Документация/05.12.2019 г.

Техническа спецификация/05.12.2019 г.

Инвестиционен проект/Част 1/05.12.2019 г.

Инвестиционен проект/Част 2/05.1.2019 г.

Образци/05.12.2019 г.

еЕЕДОП/05.12.2019 г.

Разяснение №1/20.12.2019 г.

Протокол №1/27.01.2020г.

Протокол №1/27.01.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/09.03.2020 г.

Протоколи от работата на комисията/30.03.2020 г.

Решение за избор на изпълнител/30.03.2020 г.

Решение за изменение относно срока за обжалване/14.04.2020 г.

Договор/11.05.2020 г.

Приложения към договора/техническо и ценово/11.05.2020 г.

Приложения към договора/графици/11.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/11.05.2020 г.

Обявление за приключване на договор/04.02.2022 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022