ОП-03/2017

Създадена на Вторник, 18 Юли 2017

18 юли 2017 г.                         

№ на поръчката в РОП 00491-2017-0003: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в община Оряхово" по 5 обособени позиции.

Обособена позиция №1: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ" № 29“.

Обособена позиция №2: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на СГРАДА ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ В С. СЕЛАНОВЦИ, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 51“.

Обособена позиция №3: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ" № 5“.

Обособена позиция №4:  „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОБЩИНСКО ОБЩЕЖИТИЕ В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" № 9“.

Обособена позиция №5: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС "ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА" В ГР. ОРЯХОВО“.

Решение/18.07.2017 г.

Обявление/18.07.2017 г.

Документация за участие/18.07.2017 г.

Инвестиционен проект за ОП1/18.07.2017 г.

Инвестиционен проект за ОП2/18.07.2017 г.

Инвестиционен проект за ОП3/18.07.2017 г.

Инвестиционен проект за ОП4/18.07.2017 г.

Инвестиционен проект за ОП5/18.07.2017 г.

Технически спецификации/18.07.2017 г.

Образци за попълване/18.07.2017 г.

Разяснение №1/07.08.2017 г.

Разяснение №2/14.08.2017 г.

Протокол №1/01.02.2018 г.

Протокол №2/01.02.2018 г.

Доклад/01.02.2018 г.

Решение/01.02.2018 г.

Договор/07.03.2018 г.

Приложение №1/07.03.2018 г.

Приложение №2/07.03.2018 г.

Приложение №3/07.03.2018 г.

Приложение №4/07.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/07.03.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/20.09.2018 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024