ОП-02/2017

Създадена на Вторник, 14 Март 2017 Публикуване

00491-2017-0002 Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително - ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в Община Оряхово“ по 5 обособени позиции:

Обособена позиция  №1:  „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ" № 29“.
Обособена  позиция №2:   
„Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на СГРАДА ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ В С. СЕЛАНОВЦИ, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 51“.
Обособена  позиция  №3:   
„Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "АНДРЕЙ ЧАПРАЗОВ" № 5.
Обособена  позиция №4:    
„Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОБЩИНСКО ОБЩЕЖИТИЕ В ГРАД ОРЯХОВО, УЛ. "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" № 9“.
Обособена позиция
№5:  „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС "ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА" В ГР. ОРЯХОВО“.


Инвестиционен проект ОП - 1

Инвестиционен проект ОП - 2

Инвестиционен проект ОП - 3

Инвестиционен проект ОП - 4

Инвестиционен проект ОП - 5

Технически спецификации

Образци

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/21.03.2017 г.

Разяснение 1/07.04.2017 г.

Доклад и протокол от работата на комисията/21.06.2017 г.

Решение за прекратяване/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №2/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №3/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №5/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №6/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №7/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №8/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №9/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №10/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №12/21.06.2017 г.

Съобщение до Участник №15/21.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка/07.07.2017 г.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024