ОП-01/2017

Създадена на Вторник, 21 Февруари 2017 Публикуване

00491-2017-0001 Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на община Оряхово, съгласно утвърдени маршрутни разписания, по обособени позиции“.

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 1 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва: Група линии: -  Автобусна линия: Долна Вадин - Оряхово с час на тръгване от с. Долни Вадин – 7.00 ч.; от гр. Оряхово - 12.00 ч.; -    Автобусна линия: Оряхово - Козлодуй с часове на тръгване от гр. Оряхово - 7.30 ч.; 14.50 ч.; от гр. Козлодуй - 9.00 ч.; 16.00 ч.; - Автобусна линия: Оряхово – Д. Вадин - Плевен с час на тръгване от гр. Оряхово - 6.15 ч.; от гр. Плевен - 13.30 ч.; -   Автобусна линия: Оряхово – Кнежа - Плевен с час на тръгване от гр. Оряхово - 6.45 ч.; от гр. Плевен - 15.15 ч.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва: Група линии: -   Автобусна линия:  Оряхово – Селановци в делнични дни с часове на тръгване от гр. Оряхово - 10.00 ч.; 11.00 ч.; 12.45 ч.; 18.00 ч. и 20.00 ч.; от с. Селановци – 5.30 ч.; 6.45 ч.; 10.30 ч.; 11.30ч.; 13.00 ч.; - Автобусна линия: Оряхово – Селановци в почивни дни с часове на тръгване от гр. Оряхово - 12.45 ч.; 18.00 ч. и 20.00 ч.; от с. Селановци - 5.30 ч.; 6.45 ч.; 13.00 ч.; -  Автобусна линия: Оряхово – Мизия – Липница – Алтимир – Борован - Враца с часове на тръгване от гр. Оряхово - 7.30 ч.; 13.30 ч.; от гр. Враца - 11.15 ч.; 16.50 ч. -  Автобусна линия: Остров – Галово – Селановци - Оряхово с часове на тръгване от с. Остров - 6.00 ч.;  от гр. Оряхово - 14.30 ч.; -  Автобусна линия: Селановци – Мизия – Гложене – Бутан – Софрониево – Липница – Враца – Ботевград – София с час на тръгване от с. Селановци - 4.30 ч.; от гр. София - 12.30 ч.; -   Автобусна линия: Оряхово - Селановци – Кнежа – Ч. Бряг – Правец – София с час на тръгване от гр. Оряхово - 6.00 ч.; от гр. София - 16.40 ч.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва: -  Автобусна линия:  Оряхово – Селановци в делнични дни с часове на тръгване от гр. Оряхово - 9.00 ч.; 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. и 17.15 ч.; от с. Селановци – 7.30 ч.; 9.20 ч.; 12.30 ч.; 14.30ч.; 16.40 ч.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва: -  Автобусна линия: Оряхово – Монтана с часове на тръгване от гр. Оряхово - 6.30 ч.; от гр. Монтана – 12.00 ч.

Образци

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/27.02.2017 г.

Разяснение 1/07.03.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/13.06.2017 г.

Протокол от работата на комисията/28.06.2017 г.

Решение/28.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка Обособена позиция 4/14.07.2017г.

Обявление за възложена поръчка Обособени позиции 1, 2 и 3/15.08.2017 г.

Договор Обособена позиция 1

Договор Обособена позиция 2

Договор Обособена позиция 3

Приложение 1 към договорите

Обявление за приключване на договор/24.08.2017 г.

Допълнително споразумение Обособена позиция №2/16.07.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП1/02.09.2022 г.

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024