ОП-3/2015

Създадена на Понеделник, 18 Май 2015

00491-2015-0003 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Изграждане на нов водоем "Средна зона" с обем 500 куб.м. в гр. Оряхово“

Решение за стартиране /18.05.2015г.

Решение за промяна /19.05.2015г.

Решение за класиране и доклад на комисията /25.06.2015г./

Становище от АОП /06.07.2015г./

Решение за прекратяване /07.07.2015г./

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024