ОП-2/2015

Създадена на Понеделник, 04 Май 2015

00491-2015-0002 Открита процедура по опростени правила с предмет:

„Изпълнение на ремонтни работи на пътна общинска мрежа и рехабилитация на общински улици на територията на община Оряхово” по 2 обособени позиции:

I. Обособена позиция: „Ремонт на пътна общинска мрежа VRC 1128 с.Горни Вадин-с.Долни Вадин”

II. Обособена позиция: „Рехабилитация на общински улици на територията на община Оряхово”

Документация за участие /07.05.2015г./

Образци /07.05.2015г./

Решение 537/30.06.2015г. на КЗК

Констативен протокол /15.07.2015 г./

Съобщение за отваряне на ценовите оферти /10.08.2015г./

Решение за класиране и протокол на комисията /18.08.2015г./

Договор /Обособена позиция 1/

Информация /сключен договор/ обособена позиция 1

Информация /плащане по договор 1/

Информация /окончателно плащане/

Информация /изпълнен договор/

 

Договор /Обособена позиция 2/

Информация /сключен договор/ обособена позиция 2

Информация /плащане по договор 1/

Информация /плащане по договор 2/

Информация /окончателно плащане/

Информация /изпълнен договор/ 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024