ОП-1/2015

Създадена на Петък, 20 Март 2015

 00491-2015-0001 Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци в Община Оряхово, миене на улици и депониране на битовите отпадъци до регионално депо м. “Марков баир” гр. Оряхово”.

Документация за участие/26.03.2015г.

Образци на документи/26.03.2015г.

Констативен протокол /07.05.2015г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти /15.05.2015г./

Решение за класиране и протокол на комисията /20.05.2015г./

Договор

Информация за сключен договор

Информация/плащане по договор 1/

Информация/плащане по договор 2/

Информация/плащане по договор 3/

Информация/плащане по договор 4/

Информация/плащане по договор 5/

Информация/плащане по договор 6/

Информация /плащане по договор 7/

Информация /плащане по договор 8/

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/27.07.2018 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024