13.12.2013г.

00491-2013-0004 Документация за участие в открита процедура по опростени правила, съгласно ЗОП с предмет: „Възстановяване на съществуващ парк в местността “Централно дере”, гр. Оряхово”

Количествена сметка

РАБОТЕН ПРОЕКТ  

File1  File2  File3   File4 

Образци

Разяснения 1 по открита процедура по опростени правила с предмет: „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”


 

 

13.12.2013г.

00491-2013-0005 Документация за участие в открита процедура по опростени правила, съгласно ЗОП с предмет: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”

 

Образци

Разяснения 1 по открита процедура по опростени правила с предмет: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”.

Разяснения 2 по открита процедура по опростени правила с предмет: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”.

Уточнение по обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника” с 5 обособени позиции: I. Обособена позиция:„Доставка на мебели за информационен център”; II. Обособена позиция:„Доставка на сценично оборудване-осветление, звук и визуални устройства; III. Обособена позиция: „Доставка на парково оборудване”; IV. Обособена позиция: „Доставка на спортно оборудване”; V. Обособена позиция: „Доставка на ИТ оборудване;

 

Решение за класиране


 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020