„Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”

 

Прочети още...

„Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово-Крушовене/-Остров-/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово- Галово/- Остров- пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478”

Прочети още...

„Подобряване на “Дневен център за стари хора” чрез реконструкция и ремонт”

Прочети още...

Подкатегории

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018