„Доставката на течни горива - дизел, бензин А95 H, бензин А98 H за нуждите на община Оряхово”

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор №020114/24.04.2014 г.

Преписка АОП: 00491-2014-0002

Предмет на договора: “Доставката на течни горива - дизел, бензин А95 H, бензин А98 H за нуждите на община Оряхово” с 7 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на течни горива за нуждите на общинска администрация, гр.Оряхово, включваща зареждане на моторни превозни средства и друга техника на общинската администрация, зареждане на ученически автобуси за превоз на ученици по определени транспортни схеми, зареждане на леки автомобили за нуждите на “Домашен социален патронаж” и зареждане на моторни превозни средства и друга техника за “Озеленяване” ; Обособена позиция № 2 Доставка на течни горива, включваща зареждане на моторни превозни средства и друга техника за нуждите на кметство Селановци; Обособена позиция № 3 Доставка на течни горива, включваща зареждане на моторни превозни средства и друга техника за нуждите на кметство Остров; Обособена позиция № 4 Доставка на течни горива, включваща зареждане на моторни превозни средства и друга техника за нуждите на кметство Лесковец; Обособена позиция № 5 Доставка на течни горива, включваща зареждане на моторни превозни средства и друга техника за нуждите на кметство Горни Вадин; Обособена позиция № 6 Доставка на течни горива, включваща зареждане на моторни превозни средства и друга техника за нуждите на кметство Галово; Обособена позиция № 7 Доставка на течни горива, включваща зареждане на моторни превозни средства и друга техника за нуждите на кметство Долни Вадин;

Изпълнител: "Лукойл България" ЕООД , гр. София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. ,т.2.4. и т.2.5.

м. октомври - на 15.10.2014 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 6031,30 лв.

м. ноември  - на 13.11.2014 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 7523,26 лв.

м. декември - на 12.12.2014 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 6357,79 лв.

м. януари - на 14.01.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 6190,85 лв.

м. февруари - на 16.02.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 3429,70 лв.

м. март - на 17.03.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 6454,04 лв.

м. април - на 15.04.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 7524,68 лв.

м. май - на 14.05.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 7205,52 лв.

м. юни - на 16.06.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 7734,13 лв.

м. юли - на 14.07.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 7698,52 лв.

м. август - на 18.08.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 5059,04 лв.

м. септември - на 15.09.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 4170,47 лв.

м. октомври - на 15.10.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 5182,67 лв.

м. ноември - на 11.11.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 5250,86 лв.

м. декември - 11.12.2015 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 6153,77 лв.

м. ануари - на 13.01.2016 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 5135,03 лв.

м. февруари - на 15.02.3016 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 5894,89 лв.

м. март - на 14.03.2016 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 4108,52 лв.

м. април - на 12.04.2016 г. е извършено текущо плащане по договора в размер на 5291,34 лв.

Информация /изпълнен договор/

На 20.05.2016 г. е върната банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 4765 лв.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024