„Разработване на трансграничен туристически продукт за Оряхово-Бекет по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово””, Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България

Създадена на Сряда, 01 Октомври 2014

 

Договор № 01414/14.03.2014г.

Преписка АОП: рег. № 9024544

Предмет на договора: „Разработване на трансграничен туристически продукт за Оряхово-Бекет по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово””, Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС

Изпълнител: Консорциум „БИК-ИУПП”, гр.София

Основание за плащане съгласно договора: /точката, съгл. която се извършва плащането/ т.2.1. и т.2.3.

м. ноември - на 04.11.2014г. е извършено текущо плащане в размер на 2 931.60лв. с ДДС.

м. септември - на 16.09.2015 г. е извършено окончателно плащане в резмер на 31000.80 лв. с ДДС.

Информация /приключил договор/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022