Европейския ден за борба срещу трафика на хора

Създадена на Петък, 17 Октомври 2014

    DSC04460DSC04463Трафикът на хора е определян като съвременно робство и представлява сериозно престъпление свързано с експлоатацията на хора, които биват третирани като стока за продан. В световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство
    През 2007г. 18 октомври е обявен за Европейски ден за борба срещу трафика на хора по инициатива на тогавашния еврокомисар Франко Фратини. От тогава, всяка  година, всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора. В България на 20.05.2003 г. е приет  Закон за борба с трафика на хора. През 2004г. се  създава  Национална комисия за борба с трафика на хора, а през 2008 г. постепенно в много градове на страната започват да функционират и Местни комисии за борба с трафика на хора- Варна, Русе, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Сливен, Бургас, Благоевград, Пазарджик.
SAM 6347 SAM 6356   Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Оряхово, съвместно с ученици от СОУ „Христо Ботев” отбелязаха Европейския ден за борба срещу трафика на хора, като изработиха информационни брошури, които раздадоха на гражданите. Основната цел на инициативата е повишаване информираността и чувствителността на младите хора     по отношение на трафика на хора и неговите измерения. В същността си „трафикът на хора” нарушава основното право на всеки човек - правото на живот и свобода, правото на избор.
    В рамката на седмицата 13 - 17.10.2014г., в СОУ „Христо Ботев” бе представен филма „Открадната светлина” на Фондация „FACE TO FACE” и документалния филм „Червено като червило и като кръв” на българския журналист Йордан Димитров пред ученици от осмите и десети класове. Филмите акцентират отново проблема с трафика на хора. 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019