Обява - Дирекция "Бюро по труда"

Създадена на Вторник, 03 Септември 2019

 

AZLogo

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 29.08.2019 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 1 специалист

1 учителпо история и археология

1 учител по математика

1 учител, ресурсен

2 детски учители

1 учител по технически информационни науки

1 учител по химия и биология, хигиена на храненето

1 учител, спортна подготовка

2 старши учители, теоритично обучение

 

 Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 1 шофьор,тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

1 машинен оператор,металорежещи машини – по чл.38 от ЗХУ

1 дърводелец, мебелист

1 дърводелец

4 продавач-консултант

4 оператор, производствена линия

 

по проект “Нова възможност за младежка заетост” – схема “Младежка заетост” за стажуване по време на работа :

1асистент-продавач

 

по проект “Обучение и заетост за младите хора” – Компонент II

1 метач

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019