Проведено обществено обсъждане

Създадена на Вторник, 22 Ноември 2016

Относно: Проведено обществено обсъждане на ДОВОС за обект:

" Пристанище АДМ Оряхово "

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018