Ползване на земеделски земи

Създадена на Вторник, 01 Ноември 2016

Ползване на земеделски земи

Процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г.

Заповеди :

гр. Оряхово №-227 - подпис

с. Остров №-207 - подпис

с. Долни Вадин №-203 - подпис

с. Горни Вадин №-142 - подпис

с.Лесковец №-202 - подпис

с. Селановци/блато №-219 - подпис

с. Селановци/поле №-219 - подпис

с.Галово №-204 - подпис

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018