РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА „ДИКО ИЛИЕВ В ПАМЕТТА НА ПОКОЛЕНИЯТА” НА МУЗЕЯ В ОРЯХОВО

Създадена на Четвъртък, 23 Юни 2016

31 mai 2016- приключване на проекта с конференцияНа 31 май 2016 г. се проведе конференция, посветена на уникалния създател на „Дунавското хоро”.  С нея официално приключи и проектът „Дико Илиев в паметта на поколенията” на Исторически музей град Оряхово  по  програма "Участвам - дарявам - променям", администрирана от Сдружение "1 юни" с екип Наталия Костадинова и Иван Янков. Проектът си постави за цел популяризиране творчеството на Дико Илиев и обогатяване на наличните музейни материали за него. Идеята за събирането на нови сведения даде Христина Цонева – секретар на Община Оряхово, за което искрено й благодарим.


Добри партньори на музея бяха НЧ „Надежда 1871”, Фондация „Родова памет” и Държавен архив – Враца. Заедно с читалището се проведе честването на годишнината от рождението на Дико Илиев с концерт на духовия оркестър.  На празника се  представи от главен експерт Весела Пелова специалния брой на вестник „Наследие” с материали за композитора, издаден по проекта и подготвен от Държавен архив – Враца.  Присъстващите на концерта имаха възможността на изгледат и видеоматериал с Дико Илиев - фрагменти от 5 различни филма на Българската национална телевизия. Историческият музей гостува на СОУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово, ОУ „Христо Ботев” – с. Остров и НУИ „Панайот Пипков” – гр. Плевен.  За ученическата аудитория бяха подготвени презентация и нов видеоматериал за Дико Илиев с фрагменти на телевизионните продукции. Учениците имаха положително отношение към инициативата и слушаха с интерес. Важна проектна дейност беше работата в Държавните архиви във Враца, Монтана и Военноисторическия архив във Велико Търново. Откриха се нови сведения, снимки и документи. Сред тях са архивни свидетелства за постъпването на Дико Илиев в 16–ти Ловчански пехотен полк, заповеди за неговото назначаване като щаб-тръбач в 36-ти Козлодуйски пехотен полк, повишаването в офицерско звание и назначаването му за диригент на музикантския взвод. За първи път разполагаме с документи, свързани с работата на композитора в полковете. Осъществиха се срещи с Панка Пагелска и Нейчо Савчев, с музиканта Ангел Мановски, с Галина Йолкова - управител на информационен туистически център – гр. Мизия, с бившия уредник Николай Пачев. Техните разкази за Дико Илиев са записани и стават част от създадената видеотека към музейния отдел „Дико Илиев”. Своя информация предостави Исторически музей Ботевград със съдействието на директора Тодорка Коцева. На съвременни носители за прехвърлени архивни записи от касетки за касетофон. Осигурени са архивен шкаф и кутии за по-добро съхранение на всички материали.  Създаден е музеен сайт, в който има сведения за отдел „Дико Илиев” и ще представя публикации за композитора. В печат е дипляна за Дико Илиев. Подготвя се сборник със съобщенията от проведената тематична конференция.  
Изпълнението  на проекта по  програмата „Участвам – дарявам - променям” на Сдружение „Първи юни” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” представлява  сериозен принос в популяризирането и в събирането на нови материали за Дико Илиев, което ще продължи и чрез бъдещата музейна работа.

 Евгения Найденова, ИМ Оряхово
 Координатор по проекта

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018