СПОРТ ЗА ДЕЦАТА - ПРОЕКТИ НА СК ПО БОРБА „СЕЛАНОВЦИ 93”

Създадена на Четвъртък, 19 Май 2016

амалипе 392Спортният клуб по борба „ Селановци 93” вече изпълнява в партньорство с ОУ „Н.Й.Вапцаров” два проекта на Министерството на младежта и спорта. По Програмата „Спорт за деца в свободното време” на стойност 10 000 лева се предвиждат продължаване на дейността  на 3 групи, в състав по 15 деца за осмисляне на свободното време и придобиване на начална спортно-техническа подготовка по спорта борба. Вторият проект на стойност  4 500 е по програма „Спорт за деца в риск”. В него се предвижда да се включат и ученици с проблеми в поведението или обучението.  Двата проекта се изпълняват едновременно и дават възможност на по-голям брой деца да спортуват, да обменят идеи и да общуват в неучебна среда. Треньорите Анатоли Алеков и Сашо Илиев се налага да демонстрират не само спортни  умения, но и педагогически такт и познаване на индивидуалните способности и особености на всяко дете. Идеята е , едновременно със  състезателния  дух, у учениците да се формира толерантно отношение към другия, приемане на спортния неуспех спокойно и умение да губиш с достойнство. Проектите нямат за цел да подготвят професионални състезатели, но те са школа за доказване на качества и подбор на бъдещи спортисти. Средствата по проекта ще подсигурят закупуване на ново оборудване, заплащане на треньор, обезпечаване на състезанията с медицинско лице и пътуване на децата извън населеното място като зрители на големи спортни състезания. Дейностите и по двата проекта се предвижда да приключат малко преди края на календарната година.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018