„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Създадена на Вторник, 09 Февруари 2016

DSC 00141DSC 00221Заместник областният управител Ирина Иванова откри днес Информационен ден за представяне на процедурите за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Официални гости на събитието бяха началникът на кабинета на Министерство на икономиката Филип Кирев и Калин Маринов – заместник –главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.
    Заместник-областният управител Ирина Иванова приветства участниците в информационната кампания и благодари на екипа на Оперативната програма за привилегията Враца да е първият град, в който се провежда подобен информационен ден.

    „Нашата воля и желание е да успеем заедно да подобрим икономическата среда и условията за развитие на бизнеса в Северозападна България. Надявам се, че в резултат на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ това ще стане факт“ – добави още Ирина Иванова. Тя пожела успех на Националната информационна кампания и повече успешни проекти за региона.
    Експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха условията за кандидатстване и допустимост на присъстващите в залата представители на бизнеса от региона.
    По процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ са допустими проекти, включващи дейности по Елемент А „Инвестиции“ и Елемент Б „Услуги“, а именно придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт, придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата, разработване на специализиран софтуер за внедряване на иновативен продукт, както и консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
    Процедурата е фокусирана в подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
    Крайният срок за подаване на проектни предложения е 4 април 2016 г. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.    
    Втората процедура на Оперативната програма  -  „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ близо 19 558 000 лева. Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности по извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост, защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище, създаване на прототипи, изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка, разработване на технологии за производство на иновативния продукт,  на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес и промотиране на проектите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е  5 май 2016 г.
    Националната информационна кампания на  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ще продължи до 19 февруари и в градовете Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018