Конкурс за заемане на длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Обява

Декларация

Заявление

Протокол допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "Вътрешен одитор"

Clipboard01

Clipboard02

Clipboard03

Clipboard04

 

Конкурс за длъжността вътрешен одитор

1. Обява за конкурс за вътрешен одитор

2. Информация за длъжността вътрешен одитор

3. Заявление за участие в конкурс

4. Заповед

5. Декларация 

Протокол допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни"

Протокол допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни"

1 страница

2 страница

Конкурс за заемане на длъжност „СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ”

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Оряхово на основание чл.10, ал. 1 и 2, чл.10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, и във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

 О Б Я В Я В А

 

            Конкурс за заемане на длъжност „СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ”, длъжностно ниво според КДА – 10, Експертно ниво – 6 .Длъжността се изпълнява в Дирекция „Административно обслужване, образование, култура, спорт и хуманитарни дейности”

Прочети още...

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018