Комисия по избирателните списъци:

 

Комисия по избирателните списъци:

 

Избори 2017

 

 

Избирателните секции на територията на община Оряхово по населени места и определям тяхното местонахождение и обхват по КТРДЕ като следва:

ЗАПОВЕД № РД-11-22/31.01.2017

 

Описание на административните адреси по секции в община Оряхово за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 Март 2017г. съгласно приложение .№1

ЗАПОВЕД № РД-11-24/02.02.2017

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024