Провеждане на обучение на членовете на СИК

Създадена на Четвъртък, 16 Март 2017

Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Враца, 14.03.2017

ОТНОСНО: Определяне на членове от Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански за провеждане на обучение на членовете на СИК в изборния район и приемане на график за обучението

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г. и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 4421-НС от 07.03.2017 г. на ЦИК, РИК Враца

Р Е Ш И :

  1. ОПРЕДЕЛЯ членове на РИК Враца за провеждане на обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Шести изборен район - Врачански в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и приема график за провеждане на обученията, както следва: 

 

община

 

Дата на обучението

 

Начален час на обучението

 

Членове на РИК Враца за провеждане на обучението

Мизия

18 март 2017 г. - събота

10.00 ч.

Боряна Стаменова

Калина Динкова

 

Оряхово

18 март 2017 г. - събота

14.00 ч.

Боряна Стаменова

Калина Динкова

 

  1. Обученията са водят от не по-малко от двама членове на комисията.

            Решението да се сведе до знанието на общинските администрации в изборния район с оглед осигуряване на място и техническо оборудване за обучението, озвучаване и мултимедия.

            Графикът за обучението да се публикува на интернет страницата на РИК Враца, раздел "Съобщения".    

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Момчил Петров

СЕКРЕТАР:

Милена Миковска

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024