Програма за отпадъците 2016-2020г.

Програма за управление на отпадъците на Община Оряхово за периода 2016-2020 г.

Екологичен календар

Екологичен календар

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

ПРОГРАМА

 

 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018