Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ

Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ

 

 

Стратегии

Стратегии на община Оряхово

С   Т   Р   А   Т   Е  Г  И  Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015г.

Програми

Програми на община Оряхово
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018