Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети,,СЕС" за м.05.2023г. на общ.Оряхово. 19 Юни 2023 193
Месечен отчет за Капиталови разходи за м.05.2023г. 19 Юни 2023 192
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2023г. 19 Юни 2023 171
Отчети ,,СЕС" за м.04.2023г. 30 Май 2023 189
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.04.2023г. 30 Май 2023 175
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.04.2023г. 30 Май 2023 167
Отчети,,СЕС" за I-во трим.2023г. 15 Май 2023 189
Отчет на Капиталови разходи за I-во трим.2023г 15 Май 2023 196
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за I-во трим.2023г. 15 Май 2023 178
Отчет на Капиталови разходи за м.03.2023г. 15 Май 2023 189
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024