Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечен отчет на ,,СЕС,, за м.07.2023г. 22 Август 2023 154
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.07.2023г. 22 Август 2023 171
Отчет за Капиталови разходи за м.07.2023г. 22 Август 2023 141
ОБЯВЛЕНИЕ!!! 14 Август 2023 343
Отчети ,,СЕС" за II-ро трим.2023г. на община Оряхово 26 Юли 2023 168
Отчет за II-ро трим.2023г. на Капиталови разходи на община Оряхово 26 Юли 2023 161
Отчет за касово изпълнение на бюджета за II-ро трим.2023г.на община Оряхово 26 Юли 2023 162
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.06.2023г. 11 Юли 2023 176
Месечен отчет на Капиталови разходи разходи за м.06.2023 год. 11 Юли 2023 209
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.06.2023г. 11 Юли 2023 191
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024