Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети СЕС към 31.03.2021 год. 15 Април 2021 589
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г. 15 Април 2021 615
Първоначален план на Капиталови разходи за 2021 год. 02 Април 2021 846
Бюджетна прогноза за 2021-2024 год. I -ви етап. 01 Април 2021 830
Формули за разпределение на средствата в училищата за 2021г. 01 Април 2021 841
Формули за разпределение на средствата в ДГ за 2021г. 01 Април 2021 831
Справка за разпределение на средствата по бюджет 2021г.-МД и ДД 01 Април 2021 582
Отчет на Капиталови разходи към 28.02.2021год. 23 Март 2021 610
Отчети СЕС към 28.02.2021год. 15 Март 2021 662
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021год. 15 Март 2021 622
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024