Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на КР към 31.08.2021г. на общ.Оряхово 14 Септември 2021 498
Отчет на Капиталови разходи на община Оряхово към 31.07.2021г. 19 Август 2021 563
Отчети СЕС към 31.07.2021г. 19 Август 2021 525
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021г. 19 Август 2021 488
Отчети -СЕС - II-ро трим.2021г. 27 Юли 2021 546
Отчет на Капиталови разходи за II-ро трим.2021г. 27 Юли 2021 518
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за II-ро трим.2021г. 27 Юли 2021 545
Отчет СЕС към 30.06.2021год. на община Оряхово. 20 Юли 2021 530
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. на Община Оряхово. 20 Юли 2021 528
Отчет за м.юни 2021 год. на Капиталови разходи на Община Оряхово. 20 Юли 2021 533
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024