Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети ,,СЕС" към 31.10.2021 год. 10 Ноември 2021 482
Отчет на Капиталови разходи към 31.10.2021 год. 10 Ноември 2021 514
Отчети,,СЕС,, за III-то трим.2021г. 25 Октомври 2021 560
Отчет за Капиталови разходи за III-то трим.2021 год. 25 Октомври 2021 510
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за III-то трим.2021год. 25 Октомври 2021 483
Отчети ,,СЕС,, към 30.09.2021г. на Община Оряхово. 14 Октомври 2021 516
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г. на Община Оряхово. 14 Октомври 2021 528
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.09.2021год. на община Оряхово 14 Октомври 2021 493
Отчети ,,СЕС" към 31.08.2021г. на общ.Оряхово 14 Септември 2021 527
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021г. 14 Септември 2021 524
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024