Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети ,,СЕС" към 31.10.2021 год. 10 Ноември 2021 371
Отчет на Капиталови разходи към 31.10.2021 год. 10 Ноември 2021 401
Отчети,,СЕС,, за III-то трим.2021г. 25 Октомври 2021 440
Отчет за Капиталови разходи за III-то трим.2021 год. 25 Октомври 2021 413
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за III-то трим.2021год. 25 Октомври 2021 382
Отчети ,,СЕС,, към 30.09.2021г. на Община Оряхово. 14 Октомври 2021 418
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г. на Община Оряхово. 14 Октомври 2021 420
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.09.2021год. на община Оряхово 14 Октомври 2021 397
Отчети ,,СЕС" към 31.08.2021г. на общ.Оряхово 14 Септември 2021 434
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021г. 14 Септември 2021 416
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023